April 11, 2018

יום הזיכרון לשואה ולגבורה טעון ברגשות מאוד עזים. נושא השואה הוא בעל מורכבות רבה עבור רובנו. לחלקנו הקשר משפחתי קרוב לאירועים הנוראיים, ומכאן שחוויית הכאב אינה רק קולקטיבית אלא גם מאוד אישית. המורכבות גדולה גם לאור העובדה שמאוד חשוב לנו לגדל את ילדינו בתוך ההקשר של התרבות אליה אנחנו מרגישים קשורים, ומאידך חשוב לנו גם לשמור עליהם מפני תכנים מזעזעים כל כך. הרי האירועים והפרקטיקות בהן נעשה שימוש...

Please reload

שדרות ירושלים 98, רמת גן

052-4258736

סדנאות

קבוצות עבודה לרכישת כלים אפקטיבים להורות מקרבת

הרצאות

הנחית קבוצות גדולות
בנושאי חינוך וגידול ילדים בגישה מקרבת

הדרכות שינה

תהליך ליווי שינה
מותאם לילד ולהוריו

ליווי אישי

הדרכת הורים פרטנית
בקליניקה, בבית, ואף
בשיחות וידאו