May 25, 2017

בשנים האחרונות התפשטו מאוד הפעלות מסוג 'חוגי חיות', אשר נתפסות כחוג לגיטימי ואף חיובי ומהנה. כמו רוב מפעילי ה'חוגים', גם חלק מההורים ואף רבים מאנשי הצוותים החינוכיים אינם מודעים לבעייתיות הטמונה בהם. לכאורה ההפעלה עשויה לקדם ולהעשיר את הילדים ואף לחזק החיבור שלהם אל בעלי החיים והטבע, אולם בפועל היא עלולה להשפיע על הילדים באופן שונה מהצפוי.

אין לי ספק בכך שמפעילי החוגים והמזמינים אותם...

Please reload

שדרות ירושלים 98, רמת גן

052-4258736

סדנאות

קבוצות עבודה לרכישת כלים אפקטיבים להורות מקרבת

הרצאות

הנחית קבוצות גדולות
בנושאי חינוך וגידול ילדים בגישה מקרבת

הדרכות שינה

תהליך ליווי שינה
מותאם לילד ולהוריו

ליווי אישי

הדרכת הורים פרטנית
בקליניקה, בבית, ואף
בשיחות וידאו