June 1, 2015

בעבודתי בתהליכי הנחיית הורים, אני נתקל פעמים רבות בתהיות לגבי הקו העדין שבין חינוך לכפיה. ההורים שואלים אותי "כיצד נוכל לחנך את ילדינו לערכים, להעביר את תפיסותינו ואף לצפות מהם לנהוג על פיהם, מבלי לכפות את סט הערכים אותו אנחנו בחרנו - עליהם?".
בפוסט הנוכחי אשתדל להבהיר את עמדתי.

 

 

האם גם לכם עברו פעם מחשבות בסגנון:

אם הילד לא רוצה ......., למה צריך להכריח אותו?

 

בחלק החסר ניתן להשלים מגוון אפשרו...

Please reload

שדרות ירושלים 98, רמת גן

052-4258736

סדנאות

קבוצות עבודה לרכישת כלים אפקטיבים להורות מקרבת

הרצאות

הנחית קבוצות גדולות
בנושאי חינוך וגידול ילדים בגישה מקרבת

הדרכות שינה

תהליך ליווי שינה
מותאם לילד ולהוריו

ליווי אישי

הדרכת הורים פרטנית
בקליניקה, בבית, ואף
בשיחות וידאו